Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

inne 2020-09-10 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
Jednostka organizacyjna
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
stanowisko
inne
dziedzina nauki
pedagogika
liczba etatów
1
województwo
wielkopolskie
miasto
Poznań
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.studia-pedagogiczne.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2020-09-10 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-10-31 00:00:00
opis
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego pragnie poinformować o konkursie na stanowisko: Rektora Uczelni Wyższej *Poszukujemy osoby, która: • Posiada tytuł naukowy Profesora, stopień naukowy Doktora Habilitowanego lub stopień naukowy Doktora; • Posiada co najmniej 10-letni staż pracy w Uczelni Wyższej; • Ma pełną zdolność do czynności prawnych; • Korzysta z pełni praw publicznych; • Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; • Nie była karana karą dyscyplinarną. Do głównych obowiązków będzie należeć: • Reprezentowanie uczelni; • Zarządzanie uczelnią; • Przygotowywanie projektu statutu oraz projektu strategii uczelni; • Składanie sprawozdania z realizacji strategii uczelni; • Wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy; • Powoływanie osób do pełnienia funkcji kierowniczych w uczelni i ich odwoływanie; • Prowadzenie polityki kadrowej w uczelni; • Prowadzenie gospodarki finansowej uczelni; • Zapewnianie wykonywania przepisów obowiązujących w uczelni. Kandydaci proszeni są o złożenie następujących dokumentów: • Pisemne zgłoszenie wraz z uzasadnieniem kandydatury; • Wykaz dorobku naukowego wraz z cv (z aktualną zgodą na przetwarzanie danych osobowych). Zgłoszenie prosimy wysłać na adres mailowy: hr@wskz.pl. *Warunki formalne stawiane osobom ubiegającym się o stanowisko Rektora Uczelni Wyższej, określa art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 ustawy.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików