Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-10-29 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Jednostka organizacyjna
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
sztuka
liczba etatów
1
województwo
dolnośląskie
miasto
Wrocław
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.asp.wroc.pl/index.php/home/show_news/pazdziernik-2019/280/541
słowa kluczowe
Katedra Grafiki Artystycznej, pełny etat na czas określony 16.12.2019 - 15.07.2020
data publikacji
2019-10-29 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-30 00:00:00
opis
1.WYMAGANIA WOBEC KANDYDATÓW: do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w art. 113, 116 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz posiadające udokumentowaną działalność artystyczną lub projektową , minimum 2 pisemne rekomendacje od przedstawicieli świata kultury i sztuki oraz znajomość języka obcego na poziomie B2. 2. WYMAGANE DOKUMENTY • podanie o zatrudnienie • życiorys • odpis dyplomu ukończenia uczelni wyższej • opis dorobku artystycznego i dydaktycznego wraz z portfolio • 2 pisemne rekomendacje od przedstawicieli świata kultury i sztuki • oświadczenie o spełnieniu warunków określonych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO i o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez ASP Wrocław danych osobowych zgodnie z RODO 5. rozpoczęcie konkursu: 28 października 2019 r. 3. termin składania ofert upływa: 29 listopada 2019 r. 4. rozstrzygnięcie konkursu nastąpi: 11 grudnia 2019 r. 5. zgłoszenia kierować na adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu Pl. Polski 3/4 , 50-156 Wrocław 6. DODATKOWE INFORMACJE: uczelnia nie zapewnia mieszkania
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików