Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

starszy wykładowca 2018-12-14 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Biotechnologii
stanowisko
starszy wykładowca
dziedzina nauki
nauki biologiczne
liczba etatów
1
województwo
lubuskie
miasto
Lublin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.umcs.pl
słowa kluczowe
biologia, biochemia, biotechnologia, enzymologia, chromatografia, lipoliza, trans-estryfikacja, immobilizacja, paliwa alternatywne, kosmetologia
data publikacji
2018-12-14 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-01-15 00:00:00
opis
KRYTERIAMI KWALIFIKACYJNYMI KONKURSU SĄ: 1. Posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplina biologia; 2. Udokumentowane co najmniej 10-letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej na uczelni wyższej w zakresie biochemii i biotechnologii odpowiadające profilowi dydaktyczno-naukowemu Zakładu Biochemii – w tym pełnienie roli promotora i recenzenta prac dyplomowych; 3. Umiejętność pracy w zespole oraz gotowość do angażowania się w działalność na rzecz Wydziału i Uniwersytetu; 4. Udokumentowany dorobek dydaktyczny, organizacyjny i naukowy; 5. Posiadanie wiedzy i praktycznej znajomości technik stosowanych w badaniach z zakresu biotechnologii i biochemii, a zwłaszcza: - metodyki hodowli grzybów, - metodyki izolacji i immobilizacji enzymów - reakcji w środowiskach niewodnych (syntezy enzymatycznej estrów) 6. Doświadczenie w planowaniu i rozliczaniu siatki zajęć dydaktycznych (SAP-HR Pensum); 7. Umiejętność opracowywania wyników badań, statystycznej analizy i przygotowywania prezentacji, jak i doświadczenie w przekazywaniu tej wiedzy w trakcie zajęć dydaktycznych; 8. Znajomość obsługi i przekazywanie wiedzy związanej ze stosowaniem podstawowych programów edycyjnych, statystycznych oraz graficznych (np. Word, Excel, Power Point, Corel Draw); 9. Doświadczenie w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych w tym znajomość programu USOS, SAP; 10. Biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć ze studentami; 11. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć ze studentami; 12. Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego, potwierdzone opinią opiekuna naukowego.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików