Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2017-11-14 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Morska w Szczecinie
Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki techniczne
liczba etatów
1
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.am.szczecin.pl/wydzial-wiet/praca-na-wiet
słowa kluczowe
budowa i eksploatacja maszyn, spawalnictwo, materiałoznawstwo
data publikacji
2017-11-14 00:00:00
data wygaśnięcia
2017-11-20 00:00:00
opis
Zgodnie z ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym” z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. nr 64, poz. 1365 z późniejszymi zmianami) oraz §44 Statutu Akademii Morskiej w Szczecinie zgłaszający się do konkursu powinien spełniać następujące wymagania: Wymagania stawiane Kandydatom: 1. Uzyskany stopnia naukowego doktora w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn 2. Chęć rozwoju naukowego 3. Dobra znajomość języka angielskiego 4. Znajomość języka polskiego na poziomie pozwalającym na prowadzenie zajęć dydaktycznych Dodatkowe, pożądane wymagania stawiane Kandydatom: 1. Udokumentowany dorobek naukowy w szczególności publikacje w światowej rangi czasopismach naukowych w zakresie spawalnictwa, materiałoznawstwa. 2. Posiadanie certyfikatów językowych. Wymagane dokumenty 1. Podanie o zatrudnienie do JM Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie 2. Życiorys 3. Kwestionariusz osobowy (1 fotografia) 4. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i uprawnienia 5. Informacje o innych osiągnięciach uzasadniających wystąpienie z wnioskiem o zatrudnienie Do konkursu mogą przystąpić osoby, dla których Akademia Morska w Szczecinie Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu będzie podstawowym miejscem pracy. Zgłoszenia na konkurs należy składać do dnia 20.11.2017 na adres: Akademia Morska w Szczecinie Dziekanat Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu ul. H. Pobożnego 11 (p. 18) 70-507 Szczecin Termin rozstrzygnięcia konkursu: 21.11.2017 Wynik konkursu zostanie podany dnia 21.11.2017 przez Dziekana Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu. Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików