Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-10-23 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Jednostka organizacyjna
Wydziału Nauk Humanistycznych, Społecznych i Technicznych
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
Pedagogika
liczba etatów
1
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.cb.szczecin.pl/
słowa kluczowe
data publikacji
2019-10-23 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-08 00:00:00
opis
FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum w Szczecinie Wydział: Wydział Nauk Humanistycznych, Społecznych i Technicznych MIASTO: Szczecin STANOWISKO: ASYSTENT DYSCYPLINA NAUKOWA: PEDAGOGIKA DATA OGŁOSZENIA: 23 października 2019 r. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 15 listopada 2019 r. LINK DO STRONY: www.cb.szczecin.pl SŁOWA KLUCZOWE: pedagokika OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Menadżer kierunku Pedagogika Wydziału Nauk Humanistycznych, Społecznych i Technicznych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie zgodnie z art. 116 Ustawy z dnia 20lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668) ogłasza konkurs na stanowisko: ASYSTENTA Wymagania stawiane kandydatom: • Stopień zawodowy magister pedagogiki, • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, • Praktyka zawodowa w oświacie, Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższymi i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668). Wykaz wymaganych dokumentów: 1. Podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektor, 2. Kwestionariusz osobowy, 3. Życiorys w formie CV, 4. Dyplom potwierdzający tytuł zawodowy magistra, 5. Informacja o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w dyscyplinie pedagogika, 6. Oświadczenie, że SSW CB będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu, 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji. Dokumenty należy składać w Dziale Kadr Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie, ul. Mieszka I 61c (pokój. 21) w terminie do 08 listopada 2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 listopada 2019 r. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Uczelni. W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istniej możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania konkursu bez podawania przyczyn.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików