Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

starszy wykładowca 2020-08-17 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Gdańska
Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii lądowej i Środowiska
stanowisko
starszy wykładowca
dziedzina nauki
inżynieria lądowa i transportj
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdańsk
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://praca.pg.edu.pl.job/m/2542/pl
słowa kluczowe
data publikacji
2020-08-17 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-09-16 00:00:00
opis
Katedra Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej poszukuje osoby na stanowisko starszego wykładowcy. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. 2018, poz. 1668, z dnia 30 sierpnia 2018 roku z późniejszymi zmianami). Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki fizyczne (lub równoważny, uzyskany wg wcześniejszych przepisów) oraz stopień zawodowy inżyniera w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport (lub równoważny, uzyskany wg wcześniejszych przepisów). Kandydat powinien znać przynajmniej jeden język obcy. Wymagana bardzo dobra znajomość CAD, znajomość zagadnień ochrony przed hałasem i drganiami, podstaw geodezji i budownictwa Co najmniej 5 letnie doświadczenie w pracy dydaktycznej. Wysokie oceny prowadzonych zajęć dydaktycznych potwierdzone w ankietach studenckich. TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: 17.09.2020 PLANOWANY TERMIN ZATRUDNIENIA: 01.10.2020 MIEJSCE I FORMA SKŁADANIA OFERT: Dokumenty należy przesłać e/mailowo na adres: blorb@pg.edu.pl
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików