Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-10-28 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
inżynieria środowiska, górnictwo, energetyka
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Mechaniczny-Energetyki-i-Lotnictwa19
słowa kluczowe
odnawialne źródła energii, elektrotechnika, Napęd Elektryczny
data publikacji
2019-10-28 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-25 00:00:00
opis
Od kandydatów wymagane jest: • ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego w dyscyplinie elektrotechnika; • posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych; • podstawowa znajomość języka angielskiego; • profil naukowy wiążący się ze specjalnością naukową Zakładu, tj. racjonalnym użytkowaniem energii w zakresie: napędu elektrycznego, elektroenergetyki, szczególnie w obszarze związanym z odnawialnymi źródłami energii; • znajomość zagadnień związanych z elektrotechniką, maszynami elektrycznymi, elektroenergetyką; • umiejętność prowadzenia zajęć dydaktycznych; • umiejętność prowadzenia prac związanych z rozbudową i użytkowaniem laboratoriów elektrycznych • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych. Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa, tel.: 22 2347354. Bliższych informacji udziela prof. Tadeusz Skoczkowski, kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii, tskocz@itc.pw.edu.pl; tel.: 22 234 5215. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 06.12.2019 r. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików