Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-11-04 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Gdański
Jednostka organizacyjna
Wydział Filologiczny
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
językoznawstwo, językoznawstwo stosowane
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdańsk
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://fil.ug.edu.pl/komunikaty/91822/konkurs_na_stanowisko_adiunkta_w_instytucie_anglistyki_i_amerykanistyki_w_zakladzie_jezyka_angielskiego_i_jezykoznawstwa_teoretycznego_2_grudnia_2019
słowa kluczowe
data publikacji
2019-11-04 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-12-02 00:00:00
opis
Instytut Anglistyki i Amerykanistyki UG poszukuje kandydatów na stanowisko adiunkta w dyscyplinie naukowej językoznawstwo i językoznawstwo stosowane/glottodydaktyka. Wymagany jest dyplom magistra filologii angielskiej i doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa oraz doświadczenie w dydaktyce uniwersyteckiej – w nauczaniu językoznawstwa i dydaktyki języka angielskiego, jak również w prowadzeniu zajęć z praktycznej nauki języka angielskiego. Ponadto wymagane są publikacje z zakresu glottodydaktyki i/lub językoznawstwa, a także doświadczenie w redagowaniu czasopism/tomów zbiorowych.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików