Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-11-12 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Chemiczny
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
chemia
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Wydzial-Chemiczny
słowa kluczowe
chemia koordynacyjna, kataliza, materiały funkcjonalne, badania naukowe, dydaktyka
data publikacji
2019-11-12 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-12-12 00:00:00
opis
Kandydaci na to stanowisko powinni posiadać stopień naukowy doktora i mieć znaczące doświadczenie i osiągnięcia w badaniach naukowych oraz posiadać predyspozycje do pracy naukowej i dydaktycznej. Od kandydata oczekuje się w szczególności znajomości najnowszych światowych trendów badawczych w obszarze chemii koordynacyjnej i metaloorganicznej oraz chemii materiałów funkcjonalnych, praktycznej znajomości technik charakteryzacji układów molekularnych, supramolekularnych i materiałów, kreatywności i umiejętności pracy w zespole oraz efektywności w pozyskiwaniu funduszy na realizację projektów badawczych. Od kandydatów wymagane jest: 1) ukończenie studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera lub tytułu równorzędnego; 2) posiadanie stopnia naukowego doktora w dziedzinie nauk chemicznych; 3) dobra znajomość języka polskiego i angielskiego; 4) predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych; 5) udokumentowany dorobek naukowy w zakresie chemii koordynacyjnej i metaloorganicznej lub chemii materiałów w renomowanych czasopismach; 6) doświadczenie w pracy ze związkami metaloorganicznymi oraz w atmosferze gazu obojętnego z wykorzystaniem techniki Schlenka; 7) praktyczna znajomość technik i metod charakteryzacji układów molekularnych i materiałów funkcjonalnych; 8) udokumentowany udział w kierowaniu/realizacji projektów badawczych; 9) przedstawienie w skróconej formie propozycji projektu badawczego w zakresie chemii koordynacyjnej i metaloorganicznej lub chemii materiałów funkcjonalnych nawiązującego do najnowszych trendów światowych. Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Chemicznego, ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, Telefon: (22) 234-75-07, (22) 234-57-58, Fax: (22) 628-27-41. Bliższych informacji udziela: prof. dr hab. inż. Janusz Lewiński, Telefon: (22) 234-73-15, e-mail: lewin@ch.pw.edu.pl Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików