Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Dyrektor 2020-07-13 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Szczeciński
Jednostka organizacyjna
Uniwerystet Szczeciński
stanowisko
Dyrektor
dziedzina nauki
--
liczba etatów
6
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://bip.usz.edu.pl/artykul/405/12567/dziekani-wydzialow-nauk-scislych-i-przyrodniczych-humanistycznego-nauk-spolecznych-ekonomii-finansow-i-zarzadzania-teologii-oraz-dyrektor-szkoly-doktorskiej-us
słowa kluczowe
data publikacji
2020-07-13 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-25 00:00:00
opis
Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - Dz.U.2020.85 ze zm. (dalej określana jako ustawa) oraz § 3 ust. 1 załącznika nr 7 do Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego stanowiącego załącznik do uchwały nr 58/2019 Senatu Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przyjęcia Statutu Uniwersytetu Szczecińskiego (dalej określanego jako Statut) Rektor Uniwersytetu Szczecińskiego: 1. Ogłasza konkurs na stanowisko dziekana na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2020 r. w następujących wydziałach Uniwersytetu Szczecińskiego: 1) Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych; 2) Wydział Humanistyczny; 3) Wydział Nauk Społecznych; 4) Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania; 5) Wydział Teologii. 2. Ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora szkoły doktorskiej Uniwersytetu Szczecińskiego na kadencję rozpoczynającą się z dniem 1 września 2020 r. 3. Osoba zainteresowana może złożyć zgłoszenie do udziału wyłącznie w odniesieniu do konkursu na jedno ze stanowisk wymienionych w ust. 1 pkt 1-5 oraz w ust. 2. 4. Stanowiska, których dotyczy konkurs, zostaną objęte z dniem 1 września 2020 r., co do zasady na kadencję w latach akademickich 2020/2021 - 2023/2024 z zastrzeżeniem przepisów § 90 ust. 2 Statutu. 5. Termin składania zgłoszeń w konkursie na dziekana określonego wydziału albo konkursie na dyrektora szkoły doktorskiej, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, upływa w dniu 24 sierpnia 2020 r. Szczegółowe wymagania formalne i warunki uczestnictwa w postępowaniu określone są w Postanowieniu nr 1/2020 Rektora US z 7.07.2020 r. (załącznik do ogłoszenia)
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików