Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-12-14 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii
Jednostka organizacyjna
Wydział Rolnictwa i Biologii
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki biologiczne: biologia
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2018-12-14 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-12-25 00:00:00
opis
Katedra Biochemii - Wydział Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zatrudni osobę na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego. Kandydat powinien posiadać stopień magistra biologii, biotechnologii, mikrobiologii lub pokrewny, dodatkową zaletą będzie stopień naukowy doktora nauk biologicznych lub nauk pokrewnych, uzyskany nie wcześniej niż w ostatnich 5 latach, doliczając ewentualne urlopy zdrowotne lub rodzicielskie (wymagania konkursu w tym zakresie spełni kandydat/kandydatka w ostatnim etapie studiów doktoranckich z zakończonymi badaniami laboratoryjnymi, praca doktorska powinna być skierowana do recenzji). Kandydat powinien posiadać odpowiedni dorobek naukowy w postaci publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych z wykazu ministerialnego – minimum 2 publikacje indeksowane w JCR, przynajmniej w 1 publikacji kandydat/kandydatka powinien/powinna być pierwszym autorem.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików