Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-10-16 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Warszawski, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
Jednostka organizacyjna
Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
archeologia
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://pcma.uw.edu.pl/
słowa kluczowe
data publikacji
2019-10-16 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-17 00:00:00
opis
Planowany okres zatrudnienia: od 01.01.2020 do 31.12.2022 Od kandydata na to stanowisko wymaga się spełnienia wymagań, o których mowa w art.113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 ze zmianami), a ponadto wymagane jest: 1. posiadanie stopnia doktora 2. specjalizacja w zakresie archeologii Nubii 3. specjalizacja w zakresie badań nad tekstyliami z okresu średniowiecznego oraz nowożytnego w dolinie Nilu Środkowego 4. wieloletnie doświadczenie w pracach badawczych na terenie Sudanu 5. doświadczenie w prowadzeniu projektów naukowych 6. doświadczenie w organizowaniu międzynarodowych warsztatów naukowych 7. doświadczenie w upowszechnianiu nauki (m.in. wykłady oraz artykuły popularnonaukowe) Wymagane dokumenty: 1. podanie do Rektora z prośbą o zatrudnieniu na stanowisku adiunkta naukowego w okresie od 1.01.2020 do 31.12.2022 wraz z załączoną informacją o przetwarzaniu danych osobowych – klauzula informacyjna i klauzula zgody 2. życiorys naukowy wraz z informacją o osiągnięciach naukowych i organizacyjnych oraz wykaz publikacji 3. kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony UW) 4. odpis dyplomu doktora Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami należy składać pocztą lub osobiście do dnia 17.11.2019 w siedzibie CAŚ, ul. Nowy Świat 4 pok. 213.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików