Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

kierownik 2019-10-29 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Jednostka organizacyjna
Uniwersytet Medyczny w Lublinie
stanowisko
kierownik
dziedzina nauki
nauki medyczne
liczba etatów
1
województwo
lubelskie
miasto
Lublin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umlub.pl/uczelnia/praca-w-um/
słowa kluczowe
endokrynologia
data publikacji
2019-10-29 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-28 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wymagania kwalifikacyjne wobec kandydatów: • Stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. • Znaczny dorobek naukowy. • Znaczące osiągnięcia zawodowe w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i kształceniu młodej kadry naukowej. • Znajomość zagadnień związanych z działalnością Jednostki. • Posiadanie specjalizacji (II stopnia lub nowej) z endokrynologii. • Posiadanie specjalizacji (II stopnia lub nowej) z chorób wewnętrznych. Zgłoszenia prosimy dostarczyć lub przesłać w terminie do dnia 28.11.2019 roku na następujący adres: Dziekanat Wydziału Lekarskiego UM w Lublinie ul. Chodźki 19 20 – 093 Lublin III piętro, pok. nr 3
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików