Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-07-07 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Muzyczna w Poznaniu
Jednostka organizacyjna
Instytut Edukacji Artystycznej
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
sztuki muzyczne
liczba etatów
1
województwo
wielkopolskie
miasto
Poznań
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2020-07-07 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-14 00:00:00
opis
Rektor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko asystenta w dyscyplinie artystycznej sztuki muzycznej, w specjalności edukacja muzyczna w Instytucie Edukacji Artystycznej na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: - spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668); - mają ukończone studia magisterskie na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: dyrygentura chóralna; - wykażą się osiągnięciami artystycznymi i pedagogicznymi; - posiadają doświadczenie w pracy ze studentami w wyższej uczelni; - wykazują umiejętność pracy w zespole oraz kreatywność; posiadają umiejętność samodzielnego rozwiązywania powierzonych zadań. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Edukacji Artystycznej (pok. 114; tel. 618568932) następujące dokumenty: - Podanie - deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie - CV - Kwestionariusz osobowy - Dyplom ukończenia studiów magisterskich - Informację o dorobku naukowym, artystycznym i dydaktycznym oraz znajomości języków obcych - Oświadczenie, że Akademia Muzyczna w Poznaniu będzie podstawowym pierwszym miejscem pracy dla kandydata. Zastrzega się prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików