Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-10-22 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Wrocławska
Jednostka organizacyjna
Wydział Chemiczny
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki ścisłe i przyrodnicze
liczba etatów
1
województwo
dolnośląskie
miasto
Wrocław
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
Chemia nieorganiczna, chemia teoretyczna, chemia obliczeniowa, modelowanie molekularne, oddziaływania niekowalencyjne, teoria funkcjonałów gęstości.
data publikacji
2019-10-22 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-23 00:00:00
opis
Asystent badawczo-dydaktyczny będzie prowadzić zajęcia ze studentami I i II stopnia na Wydziale Chemicznym oraz realizować badania spójne z profilem naukowym Zakładu Chemii Nieorganicznej i Strukturalnej. Zadania:  Prowadzenie badań naukowych w zakresie nowoczesnej chemii teoretycznej i obliczeniowej umożliwiające publikowanie uzyskanych wyników w prestiżowych, międzynarodowych czasopismach naukowych.  Badanie przy użyciu metod obliczeniowych chemii kwantowej wybranych właściwości kompleksów stabilizowanych wiązaniami niekowalencyjnymi typu: wodorowe, halogenowe, chalkogenowe, pnikogenowe, tetrel, aerogenowe, triel.  Modelowanie molekularne przy pomocy pakietów obliczeniowych i metod chemii kwantowej wybranych związków charakteryzujących się wewnątrzcząsteczkowym wiązaniem wodorowym i wyznaczanie ich właściwości spektroskopowych.  Prowadzenie działalności dydaktycznej w zakresie chemii nieorganicznej, fizycznej i ogólnej.  Zdobywanie funduszy na badania poprzez składanie wniosków o granty. Wymagania:  Posiadanie tytułu doktora w dyscyplinie nauk chemicznych.  Udokumentowany publikacjami dorobek naukowy w zakresie chemii teoretycznej i obliczeniowej w tematyce dotyczącej wyznaczania właściwości spektroskopowych wybranych związków.  Doświadczenie w prowadzeniu badań w zakresie chemii teoretycznej i obliczeniowej.  Biegłość w modelowaniu molekularnym (optymalizacji geometrii, obliczaniu właściwości termodynamicznych, energii stabilizacji, dekompozycji energii oddziaływania) i korzystaniu z danych uzyskiwanych przy pomocy pakietów obliczeniowych.  Umiejętność obsługi pakietów obliczeniowych takich jak Gaussian, Turbomole, QChem.  Doświadczenie w zakresie badania układów zawierających wewnątrzcząsteczkowe wiązanie wodorowe.  Doświadczenie w pracy dydaktycznej, zwłaszcza w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych.  Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików