Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor nadzwyczajny 2019-12-11 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Koszalińska Instytut Wzornictwa
Jednostka organizacyjna
Wydział Architektury i Wzornictwa
stanowisko
profesor nadzwyczajny
dziedzina nauki
sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
liczba etatów
1
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Koszalin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://wzornictwo.tu.koszalin.pl/instytut-2/praca-w-iw/
słowa kluczowe
wzornictwo, projektowanie form, doktor habilitowany, ergonomia, wzornictwo przemysłowe
data publikacji
2019-12-11 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-01-09 00:00:00
opis
DZIEKAN WYDZIAŁU ARCHITEKTUTY I WZORNICTWA POLITECHNIKI KOSZALIŃSKIEJ OGŁASZA KONKURS na stanowisko profesora uczelni w Katedrze Wzornictwa Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z póź. zm.), oraz w Statucie Politechniki Koszalińskiej §50 i odpowiadają następującym kryteriom kwalifikacyjnym: a. Posiadają co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł profesora w dyscyplinie sztuk plastycznych i konserwacji dzieł sztuki w zakresie wzornictwa. b. Predyspozycje do pracy w charakterze nauczyciela akademickiego. c. Rozszerzona wiedza z zakresu wzornictwa przemysłowego, projektowania produktu, ergonomii, metodologii projektowania. d. ewentualnie nagrody, udział w konkursach e. Doświadczenie zawodowe potwierdzone realizacjami. f. Umiejętność pracy w programach projektowych. g. Znajomość języka obcego (terminologia fachowa). h. Minimum dziesięcioletnie doświadczenie w pracy nauczyciela akademickiego. i. Umiejętność pracy w zespole i dyspozycyjność. Kandydaci proszeni są o składanie następujących dokumentów: • podanie zawierające zgłoszenie udziału w konkursie na stanowisko profesora uczelni do Rektora Politechniki Koszalińskiej • kwestionariusz osobowy wraz z fotografią, • Odpis dyplomu lub dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytuł profesora • życiorys zawodowy, • wykaz dorobku projektowego w formie elektronicznej; • opis innych ważnych dokonań twórczych i organizacyjnych, • oświadczenie kandydata o akceptacji warunków konkursu, • wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzygnięciem konkursu, np. certyfikaty, licencje, zaświadczenia, itp.), • zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby procedury konkursowej. Zgłoszenia na konkurs należy składać lub nadsyłać w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs na profesora uczelni – Katedra Wzornictwa” w terminie od 12.12.2019r. do 09.01.2020r. pod adresem: Wydział Architektury i Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, I piętro, Bud. D pokój 110.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików