Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-10-22 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
dziedzina nauk społecznych - geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Toruń
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umk.pl/oferty-pracy/?lang=pl&searchform[Instytucja]=29
słowa kluczowe
planowanie przestrzenne, geografia miast, geografia osadnictwa, turystyka i rekreacja
data publikacji
2019-10-22 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-21 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: - posiadanie minimum tytułu zawodowego magistra (zaawansowana rozprawa doktorska) w dyscyplinie geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; - udokumentowany (indeksowany w bazach Web of Science/Scopus) dorobek naukowy z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, a w szczególności z zakresu planowania przestrzennego, turystyki, geografii miast, geografii osadnictwa, przemian funkcjonalnych przestrzeni miejskich; - udokumentowany aktywny udział (z referatem lub posterem) w zagranicznych konferencjach naukowych; - doświadczenie i umiejętności organizacyjne, szczególnie w zakresie organizowania międzynarodowych seminariów i konferencji naukowych; - umiejętność wykonywania analiz matematyczno-statystycznych, znajomość obsługi programu statystyczno-analitycznego; - umiejętność korzystania z funkcji analitycznych GIS z wykorzystaniem pakietów MapInfo, ArcGIS oraz programów graficznych CorelDraw, Corel Photo-Paint, Adobe Photoshop; - doświadczenie w organizacji procesu dydaktycznego; - biegła znajomość języka polskiego; - znajomość języka angielskiego na poziomie B2.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików