Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-10-10 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Budowa i Eksploatacja Maszyn
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli
słowa kluczowe
diagnostyka układów ciągłych, wibrometry laserowe 3D, drgania
data publikacji
2018-10-10 00:00:00
data wygaśnięcia
2018-11-09 00:00:00
opis
Do zadań pracownika będzie należeć: - współpraca przy projektach badawczych z zakresu prac wykonywanych przez Zakład Ciągników i Napędów Hydraulicznych oraz Instytut Pojazdów, - prowadzenie badań naukowych w zakresie dynamiki układów ciągłych (m.inn. płyty i membrany) oraz metod diagnostyki drganiowej ich uszkodzeń, - samodzielne prowadzenie badań stanowiskowych, - prowadzenie zajęć dydaktycznych, - ubieganie się o projekty badawcze (wewnętrzne, krajowe, międzynarodowe), - przygotowanie publikacji naukowych z listy JCR oraz materiałów pokonferencyjnych indeksowanych w bazie Web of Science, - współpraca w zespole naukowym. Wymagana jest: - szeroka wiedza z zakresu: drgań i diagnostyki uszkodzeń układów ciągłych, - samodzielność i umiejętność pracy w zespole, - duże zaangażowanie w prace badawcze. Uwagi: Konieczna jest: - znajomość obsługa wibrometru laserowego 3D, - znajomość oprogramowania Matlab, LabVIEW, - doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych - minimum 3 lata, - doświadczenie w realizacji projektów badawczych, - dorobek naukowy (czasopisma JCR) umożliwiający udział Kandydata w procedurze ewaluacyjnej Wydziału, - biegła znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego w stopniu wystarczającym do prowadzenie zajęć dydaktycznych i pracy naukowej, - ukończenie kursu na rzeczoznawcę pojazdów samochodowych, - odbyty zagraniczny staż lub plany wyjazdu na taki staż, - doświadczenie w organizacji seminariów i konferencji naukowych. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: - podanie, - życiorys, - kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, - odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub tytułu równorzędnego, - odpis dyplomu doktorskiego lub dokument poświadczający nadanie tego stopnia, wykaz dorobku naukowego, - inne dokumenty potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji, - oświadczenie o uznaniu PW jako podstawowego miejsca pracy, w rozumieniu ustawy prawo o szkolnictwie wyższym, - oświadczenie o zaliczeniu do minimum kadrowego z zakresu I i II stopnia jednego z kierunków studiów prowadzonych w jednostce, - oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób (liczba n) przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych do wniosku o przyznanie środków na działalność statutową, - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnej, - oświadczenie o niekaralności. Wymienione dokumenty należy składać w Sekretariacie Instytutu Pojazdów, ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa, pok. 2.15, tel. 022 849-03-03. Bliższych informacji udziela Kierownik Zakładu, dr hab. inż. Jędrzej Mączak, prof. PW, tel. +48 22 234-81-17. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików