Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-06-13 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Jagielloński, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi
Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii, Instytut Botaniki
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscyplina: nauki biologiczne
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.uj.edu.pl/praca/inne-stanowiska-nauczycieli-akademickich?p_p_id=56_INSTANCE_I4gt&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-3&p_p_col_count=1&groupId=1384597&articleId=142979210&widok=ogloszenie
słowa kluczowe
biologia roślin, embriologia roślin, plant biology, plant embryology
data publikacji
2019-06-13 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-07-11 00:00:00
opis
Kandydat na stanowisko adiunkta powinien posiadać co najmniej stopień naukowy doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia oraz wiedzę i doświadczenie w zakresie biologii roślin. Warunkiem niezbędnym jest praktyczna znajomość technik badawczych stosowanych w analizie materiału roślinnego z zakresu histologii (umiejętność przygotowania preparatów mikroskopowych, zastosowanie różnych metod barwienia i mikroskopowania). Doświadczenie badawcze powinno być udokumentowane odpowiednim dorobkiem naukowym o zasięgu międzynarodowym, obejmującym pozycje z zakresu embriologii roślin, ewentualnie z elementami fizjologii roślin i eksperymentalnej biologii roślin, opublikowane w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Kandydat powinien także wykazać się czynnym udziałem w życiu naukowym (uczestnictwo w konferencjach krajowych i międzynarodowych). Z uwagi na konieczność prowadzenia zajęć dydaktycznych niezbędne są również predyspozycje pedagogiczne oraz wiedza z zakresu biologii roślin, fizjologii roślin i biegła znajomość języka polskiego. Kandydat powinien wykazywać wysoką motywację do pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć dokumenty wyszczególnione w podanym powyżej linku do strony w Dziekanacie Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików