Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-10-24 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
ZUT w Szczecinie Wydział Informatyki
Jednostka organizacyjna
Katedra Inżynierii Oprogramowania
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki inżynieryjno-techniczne
liczba etatów
1
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.wi.zut.edu.pl
słowa kluczowe
Informatyka, inżynieria oprogramowania, projektowanie obiektowe,
data publikacji
2019-10-24 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-22 00:00:00
opis
Kandydat winien spełniać wymagania określone w art. 113 oraz art. 116 w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Wymagania • Stopień naukowy doktora nauk technicznych, doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu zajęć dydaktycznych i przygotowanie do pracy dydaktycznej zgodnej z profilem naukowym Katedry. • Bardzo dobra znajomość języków programowania: Java, C, C++, C#. • Bardzo dobra znajomość paradygmatów programowania w tym programowania zorientowanego obiektowo oraz programowania komponentowego i modułowego. • Bardzo dobra znajomość technologii i protokołów internetowych takich jak web serwisy i REST, języków internetowych (HTML, XML, JavaScript) oraz frameworków webowych w języku Java takich jak Spring Framework. • Znajomość inżynierii oprogramowania w tym umiejętność projektowania obiektowego z wykorzystaniem języka UML. Zakres obowiązków • Realizacja powierzonych zajęć dydaktycznych. • Doskonalenie kompetencji dydaktycznych. • Udział w przedsięwzięciach organizacyjnych i dydaktycznych Katedry Inżynierii Oprogramowania i Wydziału Informatyki. Oferujemy • Możliwość rozwoju zawodowego • Udział w projektach naukowych i dydaktycznych • Możliwość współpracy międzynarodowej Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 1. Podanie. 2. Życiorys. 3. Kwestionariusz osobowy, 4. Odpis dyplomu doktora nauk technicznych. 5. Wykaz dorobku dydaktycznego/zawodowego. 6. Potwierdzenie znajomości języka polskiego (dotyczy obcokrajowców). 7. Program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku. 8. Oświadczenie o gotowości podjęcia zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy 9. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.). Komplet dokumentów należy przesłać na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Informatyki Dziekanat –pok. 102,103 ul. Żołnierska 49 71-210 Szczecin] w terminie do 22.11.2019 r. do godz. 12.00. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.11.2019 r. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Uczelni. W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików