Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-09-03 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Gdański
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Społecznych
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
pedagogika
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdańsk
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://wns.ug.edu.pl/wydzial_otoczenia/oferty_pracy
słowa kluczowe
data publikacji
2020-09-03 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-09-16 00:00:00
opis
Instytut Pedagogiki na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Gdańskim poszukuje kandydata na stanowisko adiunkta w Zakładzie Patologii Społecznej i Resocjalizacji Kandydat powinien spełniać następujące wymagania: • Wykształcenie wyższe w zakresie nauk humanistycznych lub społecznych, z preferencją dla magisterium z pedagogiki. • Stopień doktora nauk społecznych, z preferencją dla doktoratów w zakresie pedagogiki resocjalizacyjnej • Doświadczenie praktyczne w zakresie resocjalizacji i bardzo dobra orientacja we współczesnych modelach resocjalizacji • Doświadczenie praktyczne w zakresie diagnozy resocjalizacyjnej. • Dorobek naukowy z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej. • Umiejętność poprowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim. • Doświadczenie dydaktyczne w pracy na uczelni wyższej ZGŁOSZENIE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE POWINNO ZAWIERAĆ: podanie o zatrudnienie do JM Rektora UG kwestionariusz osobowy życiorys – CV odpisy dyplomów (doktorskiego, magisterskiego) informacja o osiągnięciach naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych z wykazem publikacji oświadczenie kandydata, że UG będzie dla niego podstawowym miejscem pracy ZGŁOSZENIE NA KONKURS należy przesłać do dnia 16.09.2020 na adres: Uniwersytet Gdański Sekretariat Instytutu Pedagogiki UG ul. Bażyńskiego 4 ( A 418) 80-952 Gdańsk Tel. (58) 523 42 05
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików