Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-07-29 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Wydział Malarstwa
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.asp.krakow.pl/konkursy-na-stanowiska/konkurs-na-stanowisko-asystenta-na-wydziale-malarstwa-asp
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-29 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-09-13 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko asystenta w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Na podstawie art. 119 ust. 1 USTAWY z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz § 58 Statutu ASP w Krakowie ogłaszam konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Rysunku w IV Pracowni Rysunku na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie I. Warunki udziału w konkursie: 1. posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra w dziedzinie sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej sztuki piękne, 2. spełnienie wymogów art. 109 cytowanej wyżej ustawy, 3. osiągnięcia w pracy artystycznej i dydaktycznej, 4. doświadczenie dydaktyczne w szkolnictwie wyższym. II. Wymagane dokumenty: 1. zgłoszenie konkursowe, 2. życiorys lub CV, 3. wykaz osiągnięć w pracy artystycznej i dydaktycznej wraz z portfolio, 4. oświadczenie dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 109 cytowanej wyżej ustawy, 5. kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganych kwalifikacji, 6. oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w ASP w Krakowie jako podstawowym miejscu pracy, 7. oświadczenie o znajomości i akceptacji zasad dotyczących własności intelektualnej o ochronie prawnej dóbr intelektualnych, 8. oświadczenie w sprawie zakazu bezpośredniej podległości służbowej pomiędzy niektórymi pracownikami, 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia. III. Termin i miejsce składania dokumentów: Termin składania dokumentów upływa z dniem 13 września 2019 r. Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, 31-157 Kraków, plac Jana Matejki 13, II p. pokój nr 204. IV. Termin rozstrzygnięcia konkursu: Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do 30 września 2019 r.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików