Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-07-08 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Warszawska
Jednostka organizacyjna
Wydział Geodezji i Kartografii
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
architektura i urbanistyka
liczba etatów
1
województwo
mazowieckie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.bip.pw.edu.pl/Praca-w-Politechnice/Dla-nauczycieli/Adiunkt-Wydzial-Geodezji-i-Kartografii16
słowa kluczowe
architektura, urbanistyka, archeologia, Antyczny Cypr, modelowanie 3d
data publikacji
2020-07-08 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-07 00:00:00
opis
Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku wymagana będzie praca naukowa jako głównego architekta ekspedycji archeologicznej w ramach zadań badawczych realizowanych w projekcie „MA-P Maloutena and Agora in the layout of Paphos: modelling the cityscape of the Hellenistic and Roman capital of Cyprus”. Do zadań tej osoby będą należały następujące zadania badawcze: • Badania nad architekturą i krajobrazem antycznej Pafos w ujęciu architektonicznym. • Opracowanie nowych i przygotowanie istniejących rekonstrukcji architektonicznych budynków dzielnicy rezydencjonalnej (Maloutena) i Agory. • Przygotowanie danych do przeprowadzenia serii rekonstrukcji za pomocą modelowania proceduralnego. • Ocena jakości rekonstrukcji krajobrazu miasta Nea Paphos z perspektywy architektonicznej i urbanistycznej. • Wykonanie ostatecznej rekonstrukcji krajobrazu miasta Nea Paphos. Wymagane kwalifikacje: • Wiedza o Architekturze i Urbanistyce miast starożytnych (w szczególności Cypru). • Doświadczenie w badaniach nad odkrytymi w trakcie prac archeologicznych konstrukcjami architektonicznymi. • Doświadczenie w dostarczaniu danych do tworzenia rekonstrukcji 3D budynków w starożytnym mieście. Wymienione dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, pokój 37, tel. 22 234 14 49. Bliższych informacji udziela: Biuro Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Pl. Politechniki 1, pokój 37, Tel. 22 234 14 49. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 11.09.2020 r. Politechnika Warszawska zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłonienia kandydata bez podania przyczyny. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty. Wygranie konkursu nie jest gwarancją zatrudnienia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików