Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-06-12 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Instytut Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego
Jednostka organizacyjna
Wydzial Matematyki,Fizyki i Informatyki
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
informatyka
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdansk
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
inf.ug.edu.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2018-06-12 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-09 00:00:00
opis
D Z I E K A N WYDZIAŁU MATEMATYKI, FIZYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta w Instytucie Informatyki Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365), z późniejszymi zmianami. Kandydaci winni: - posiadać dorobek naukowy w zakresie informatyki lub przynajmniej wykazywać zainteresowanie pracą naukową w tym zakresie, - być przygotowanym do prowadzenia zajęć z przedmiotów informatycznych w języku polskim i angielskim, - posiadanie otwartego przewodu doktorskiego będzie dodatkowym atutem. Kandydaci winni złożyć: — podanie do Jego Magnificencji Rektora UG, — życiorys naukowy, listę publikacji lub innych osiągnięć naukowych, — kwestionariusz osobowy, — odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, — opinię samodzielnego pracownika naukowego, — opis doświadczeń dydaktycznych i zawodowych, zdobytych także poza uczelnią, — oświadczenie informujące, że w przypadku zatrudnienia Uniwersytet Gdański będzie pierwszym miejscem pracy. Zgłoszenia do konkursu należy składać w sekretariacie Instytutu Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego, ul. Wita Stwosza 57, 80-308 Gdańsk-Oliwa, telefon (058) 523-21-58 e-mail: sekretariat@inf.ug.edu.pl w terminie do 9 lipca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 20 lipca 2018 roku. Objęcie stanowiska nastąpi 1 października 2018 r. Uczelnia nie zapewnia mieszkania Gdańsk, dnia 07.06.2018 r.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików