Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-08-12 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku
Jednostka organizacyjna
Wydział Instrumentalny
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
sztuki
liczba etatów
1
województwo
pomorskie
miasto
Gdańsk
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.amuz.gda.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2019-08-12 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-09-12 00:00:00
opis
Konkurs na stanowisko adiunkta w dziedzinie sztuki, dyscyplinie sztuki muzyczne, specjalność – gra na trąbce INSTYTUCJA: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, Wydział Instrumentalny MIASTO: Gdańsk STANOWISKO: adiunkt DATA OGŁOSZENIA: 12.08.2019 TERMIN SKŁADANIA OFERT: 12.09.2019 LINK DO STRONY: www.amuz.gda.pl SŁOWA KLUCZOWE: trąbka, adiunkt OPIS: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668). Wymagane kwalifikacje: 1. stopień doktora sztuki, specjalność gra na trąbce, 2. udokumentowany dorobek artystyczny, 3. znajomość języka polskiego na poziomie B2 (klasyfikacja Rady Europy). Wymagane dokumenty: 1. zgłoszenie udziału w konkursie adresowane do Dziekana Wydziału Instrumentalnego, 2. odpis dyplomu doktorskiego, 3. kwestionariusz osobowy, 4. Curriculum Vitae, 5. pisemna opinia co najmniej jednej osoby posiadającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, 6. wykaz dorobku artystycznego, 7. oświadczenie, iż w wypadku wygrania konkursu Akademia Muzyczna w Gdańsku będzie podstawowym miejscem pracy. Konkurs na stanowisko adiunkta składa się z części praktycznej (wykonanie półrecitalu, poprowadzenie lekcji ze studentem) oraz rozmowy kwalifikacyjnej i oceny dorobku artystycznego kandydata. Zgłoszenie na konkurs należy przesłać na adres: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku Dziekanat Wydziału Instrumentalnego 80-743 Gdańsk, ul. Łąkowa 1–2 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 września 2019. Akademia Muzyczna zastrzega sobie prawo oddalenia oferty bez podania przyczyny.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików