Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-10-28 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Jednostka organizacyjna
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych - astronomia
liczba etatów
1
województwo
kujawsko-pomorskie
miasto
Toruń
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.umk.pl/oferty-pracy/?lang=pl&searchform[Instytucja]=31
słowa kluczowe
astronomia, astrofizyka, radioastronomia, gwiazdy, pozasłoneczne układy planetarne, ośrodek międzygwiazdowy, astronomia pozagalaktyczna
data publikacji
2019-10-28 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-11-27 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) oraz następujące kryteria kwalifikacyjne: - stopień doktora nauk fizycznych w zakresie astronomii lub fizyki, - dobra znajomość języka angielskiego, - udokumentowane, znaczące międzynarodowe doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych z dziedziny astronomii i astrofizyki, - specjalizacja w zakresie astrofizyki i spektroskopii gwiazdowej i/lub pozasłonecznych układów planetarnych i/lub ośrodka międzygwiazdowego i/lub astronomii pozagalaktycznej, - przygotowanie do prowadzenia zajęć w języku angielskim, - gotowość do prowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunkach technicznych. Instytut Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza doświadczonych naukowców do aplikowania o zatrudnienie na stanowisku adiunkta na etacie badawczo-dydaktycznym. Zachęcamy w szczególności teoretyków i obserwatorów specjalizujących się w dziedzinach astrofizyki gwiazdowej (spektroskopia), pozasłonecznych układów planetarnych, ośrodka miedzygwiazdowego lub astronomii pozagalaktycznej. Jesteśmy również otwarci na oferty specjalistów z innych dziedzin astronomii i astrofizyki. Zadaniem nowego pracownika będzie uczestnictwo w strategicznych przedsięwzięciach Instytutu Astronomii UMK (IA) oraz osiąganie doskonałości w badaniach, nauczaniu akademickim i innych obowiązkach zawodowych. Będziemy oczekiwali aktywności w aplikowaniu o granty badawcze, prowadzeniu projektów naukowych oraz w opiece nad studentami i doktorantami. Instytut Astronomii UMK jest częścią Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Głównym instrumentem badawczym IA jest największy w Europie środkowo-wschodniej 32-metrowy radioteleskop. W IA znajdują się również teleskopy optyczne. IA jest wyposażone w klaster komputerowy HYDRA wykorzystywany do symulacji astrofizycznych i analizy danych. Warunki zatrudnienia: proponujemy zatrudnienie na stanowisku adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych. Wynagrodzenie osoby zatrudnionej będzie porównywalne z wynagrodzeniem naukowców zatrudnionych w Polsce na tym samym etapie kariery naukowej. Przewidujemy możliwość negocjacji dodatkowych warunków zatrudnienia.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików