Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

wykładowca 2020-07-03 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Muzyczna w Poznaniu
Jednostka organizacyjna
Instytut Kompozycji i Teorii Muzyki
stanowisko
wykładowca
dziedzina nauki
sztuki muzyczne
liczba etatów
1
województwo
wielkopolskie
miasto
Poznań
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
data publikacji
2020-07-03 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-08-10 00:00:00
opis
Rektor Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w specjalności rytmika w Instytucie Kompozycji i Teorii Muzyki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Wokalistyki, Teorii Muzyki i Edukacji Artystycznej Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: • spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668); • mają ukończone studia magisterskie na kierunku taniec; • posiadają umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu tańca klasycznego, ludowego, współczesnego i musicalowego; • wykażą się osiągnięciami artystycznymi; • posiadają minimum roczne doświadczenie w pracy pedagogicznej, • posiadają znajomość języka obcego w mowie i piśmie; • wykazują umiejętność pracy w zespole oraz kreatywność; • posiadają umiejętność samodzielnego rozwiązywania powierzonych zadań i dyspozycyjność czasową. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć w Sekretariacie Instytutu Kompozycji i Teorii Muzyki następujące dokumenty: • Podanie – deklaracja zgłoszenia udziału w konkursie • CV • Kwestionariusz osobowy • Dyplom ukończenia studiów magisterskich • Informację o dorobku naukowym, artystycznym i dydaktycznym oraz znajomości języków obcych Zastrzega się prawo do oddalenia oferty oraz zmiany formy konkursu bez podania przyczyny.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików