Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

wykładowca 2019-11-07 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk Technicznych
stanowisko
wykładowca
dziedzina nauki
dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
liczba etatów
1
województwo
lubelskie
miasto
Lublin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.wspa.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2019-11-07 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-01-31 00:00:00
opis
REKTOR Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy na podstawie umowy o pracę na czas określony w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 1. Warunki jakie powinien spełniać kandydat: 1) stopień naukowy doktora nauk technicznych (nauk inżynieryjno-technicznych) w dyscyplinie „transport” lub „budowa i eksploatacja maszyn” („inżynieria lądowa i transport” lub „inżynieria mechaniczna”); 2) aktualny dorobek naukowy w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinach naukowych wskazanych w pkt. 1, udokumentowany publikacjami; 3) doświadczenie dydaktyczne na poziomie szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych. 2. Zgłoszenie konkursowe powinno zawierać: 1) Podanie skierowane do J.M. Rektora; 2) CV, wraz z wykazem publikacji naukowych, potwierdzający dorobek zgodny z warunkami jakie powinien spełniać kandydat; 3) Kwestionariusz osobowy (formularz w załączniku nr 1); 4) Kserokopie dyplomów poświadczających uzyskane tytuły zawodowe; 5) Oświadczenie w trybie art. 113 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) (formularz w załączniku nr 2); 6) Oświadczenie, czy w przypadku wygrania konkursu Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy (formularz w załączniku nr 3); 7) Podpisana klauzula informacyjna przy pobieraniu danych w procesie rekrutacji (formularz w załączniku nr 4); 8) Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz w załączniku nr 5). Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie dokumentów na adres Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin (tel. 81 45 29 410, e-mail: rektorat@wspa.pl), bądź złożenie ich osobiście w Rektoracie WSPA (pokój 301) w terminie do dnia 31 stycznia 2020 roku. Uczelnia zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyłaniania kandydata. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z nieprzyjęciem oferty.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików