Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2020-06-05 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Jednostka organizacyjna
Wydział Teologiczny
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki teologiczne
liczba etatów
1
województwo
śląskie
miasto
Katowice
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://us.edu.pl/pracownik/oferty-pracy/konkursy-na-stanowiska-nauczycieli-akademickich-i-naukowe/
słowa kluczowe
patrologia, teologia patrystyczna, historia teologii, język łaciński
data publikacji
2020-06-05 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-07-15 00:00:00
opis
REKTOR UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W K­ATOWICACH ogłasza otwarty konkurs na stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznej Miejsce pracy: Wydział Teologiczny Adres miejsca pracy: ul. Jordana 18, Katowice, 40-043 Liczba dostępnych stanowisk: 1 Nr ref: 17/2020/NA/WTL Słowa kluczowe: patrologia, teologia patrystyczna, historia teologii, język łaciński Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. (Dz.U. 2020 poz. 85 z późn. zm.). GŁÓWNE OBOWIĄZKI: Prowadzenie badań w dyscyplinie nauki teologiczne. Udział w projektach naukowych i grantach. Prowadzenie zajęć dydaktycznych na studiach jednolitych magisterskich na kierunku teologia. Wykonywanie powierzonych obowiązków organizacyjnych. WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE: Stopień doktora w dyscyplinie nauki teologiczne. Wyższe wykształcenie w zakresie filologii klasycznej (łacińskiej). Doświadczenie w prowadzeniu badań w dyscyplinie nauki teologiczne, nad patrystycznymi źródłami teologii II-VI wielu w zakresie języka łacińskiego z uwzględnieniem kontekstów społeczno-teologicznych i specyfiki wczesnochrześcijańskich syntez antyheretyckich. Udokumentowany dorobek naukowy w dyscyplinie nauki teologiczne z ostatnich 4 lat, w zakresie teologii patrystycznej o wartości punktowej min. 40 (w latach 2019 – 2020) lub powyżej 10 (w latach 2017-2018). Udokumentowana historia przygotowywania wniosków grantowych lub/i realizacji grantów w latach 2015 – 2020. Znajomość przynajmniej jednego z języków: angielski, francuski, niemiecki, włoski na poziomie pozwalającym na rozwijanie współpracy międzynarodowej. Przynajmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w uczelni wyższej z zakresu nauk teologicznych. Uprawnienia do prowadzenia lektoratu z języka łacińskiego. Znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych. WYMAGANIA DODATKOWE: Gotowość do współpracy w zespole realizującym projekt tłumaczenia pism Ireneusza z Lyonu. Gotowość do pełnienia roli lidera badawczego. Gotowość do mobilności naukowej/ dydaktycznej. Umiejętność współpracy w zespole badawczym. Misja kanoniczna Wielkiego Kanclerza Wydziału Teologicznego wynikająca z Umowy między Rządem RP a Konferencją Episkopatu Polski z dn. 6.12.2000 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach WYMAGANE DOKUMENTY: życiorys naukowy (CV) wraz z listem motywacyjnym, kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje (w tym dyplom uzyskania stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o nadaniu stopnia naukowego doktora, dyplom uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego), wykaz publikacji, inna dokumentacja potwierdzająca osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej, dokument potwierdzający udzielenie misji kanonicznej. OFERUJEMY: zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w na czas nieokreślony, w wymiarze pełnego etatu, zatrudnienie w Uniwersytecie w ramach podstawowego miejsca pracy od 1.10.2020 r., roczny wymiar zajęć dydaktycznych w wysokości do 210 godz. dydaktycznych, zadaniowy czas pracy, możliwość rozwoju zawodowego, pakiet świadczeń socjalnych, możliwość korzystania z programu grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/partnerów życiowych oraz pełnoletnich dzieci, możliwość korzystania z prywatnej opieki medycznej w ramach dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego dla pracowników Uniwersytetu i ich współmałżonków/ partnerów życiowych oraz dzieci, możliwość korzystania z Pracowniczego Programu Emerytalnego oraz grupowego ubezpieczenia emerytalnego POGODNA JESIEŃ. HARMONOGRAM KONKURSU: termin składania ofert upływa z dniem: 15 lipca 2020 r. (godz. 23.59) rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia: 15 sierpnia 2020 r. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza: https://formularze.us.edu.pl/oferty
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików