Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-01-29 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
ZUT w Szczecinie Wydział Informatyki
Jednostka organizacyjna
Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki inżynieryjno-techniczne
liczba etatów
1
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.wi.zut.edu.pl
słowa kluczowe
nformatyka,kryptografia i ochrona informacjiwybierz aby usunąć słowo kluczowe o wartościinformatyka,kryptografia i ochrona informacji
data publikacji
2019-01-29 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-26 00:00:00
opis
Wymagania stawiane kandydatom: Posiadanie stopnia doktora w dyscyplinie naukowej Informatyka w zakresie: cyberbezpieczeństwa i/lub inżynierii oprogramowania, a ponadto : 1. Bardzo dobrą znajomość zagadnień z kryptografii i ochrony informacji. 2. Bardzio dobra umiejętność programowania w językach C/C++ oraz Python, 3. Znajomość obsługi systemu Linux (zarządzanie systemem, obsługa narzędzi programistycznych, itp.) 4. Znajomość metod testowania oprogramowania, 5. Znajomość metod statystycznej obróbki danych 6. Biegła znajomość jezyka angielskiego Wymagana jest także wiedza i umiejętności z zakresu: 1. Znajomość metod statystycznej obróbki danych Przy ocenie kandydatów brany będzie pod uwagę: - Istotny jest dorobek naukowy w ww obszarów - realizację i udział w projektach w powyższego obszaru - posiadane cetryfikaty potwierdzające posiadane umiej ętności - umiejętnościami komunikacji oraz pracy w zespole Oferujemy: możliwość rozwoju zawodowego, udział w projektach naukowych, możliwość współpracy międzynarodowej. Kandydaci powinni złożyć następujące dokumenty: 1) podanie, 2) życiorys, 3) kwestionariusz osobowy, 4) odpis dyplomu doktora, 5) wykaz dorobku naukowego i zawodowego, 6) potwierdzenie znajomości języka polskiego (dotyczy obcokrajowców) 7) program zamierzeń kandydata na przyszłym stanowisku, 8) oświadczenie wymagane zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, oświadczenie o podjęciu zatrudnienia w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie jako podstawowym miejscu pracy, 9) zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.). Komplet dokumentów należy przesłać na adres: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Informatyki -Kancelaria pok. 32, 71-210 Szczecin ul. Żołnierska 49 Termin składania dokumentów (decyduje data faktycznego wpływu dokumentów) upływa 26.02.2019 roku o godz. 9.00 . Termin rozstrzygnięcia konkursu: do 28.02.2019 r. Ostateczną decyzję o zatrudnieniu podejmuje Rektor Uczelni. W ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Ogłaszający konkurs zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu bez wyboru kandydata.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików