Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor nadzwyczajny 2019-07-30 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Koszalińska, Wydział Technologii i Edukacji
Jednostka organizacyjna
Wydział Technologii i Edukacji
stanowisko
profesor nadzwyczajny
dziedzina nauki
pedagogika
liczba etatów
1
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Koszalin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://wtie.tu.koszalin.pl/kat/337
słowa kluczowe
profesor nadzwyczajny, Pedagogika
data publikacji
2019-07-30 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-31 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) i posiadają: • stopnień naukowy doktora habilitowanego w zakresie pedagogiki, • przynajmniej sześcioletni staż na stanowisku adiunkta lub profesora nadzwyczajnego po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, • posiadanie w dorobku naukowym przynajmniej trzech monografii związanych z proble-matyką edukacyjną i pedagogiczną, • wskazana redakcja/współredakcja prac zbiorowych z zakresu pedagogiki, • wymagane posiadanie co najmniej 20 artykułów opublikowanych w czasopismach na-ukowych i pracach zbiorowych z zakresu szeroko rozumianych nauk o edukacji, • udokumentowany czynny udział w co najmniej 10 konferencjach i seminariach nauko-wych związanych z tematyką edukacji, • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w wyższej uczelni z zakresu dydak-tyki, metodyki, • udokumentowane doświadczenie w zakresie promowania prac dyplomowych: licencjac-kich i magisterskich z zakresu pedagogiki, • doświadczenie związane z organizacją lub współorganizacją konferencji naukowych, • biegłą znajomość języka polskiego w mowie i piśmie umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych ze studentami oraz znajomość języka angielskiego.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików