Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor nadzwyczajny 2019-08-07 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Szczeciński
Jednostka organizacyjna
Wydział Prawa i Administracji
stanowisko
profesor nadzwyczajny
dziedzina nauki
nauki prawne
liczba etatów
1
województwo
zachodniopomorskie
miasto
Szczecin
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://wpia.usz.edu.pl/konkurs-na-stanowisko-profesora-uczelni-w-katedrze-prawa-miedzynarodowego-publicznego/
słowa kluczowe
prawo międzynarodowe publiczne
data publikacji
2019-08-07 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-09-09 00:00:00
opis
Celem konkursu jest wyłonienie kandydata do objęcia stanowiska profesora Uniwersytetu Szczecińskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o spełnianiu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668 z późn. zm.); 2) wniosek o zatrudnienie; 3) życiorys i kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie; 4) potwierdzone kopie dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułu naukowego lub stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk prawnych; 5) informacje o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizatorskim po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych; 6) wykaz publikacji ze szczególnym uwzględnieniem prac opublikowanych po osiągnięciu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych; 7) wystąpienia z referatami i komunikatami); 8) informacja o sprawowaniu opieki naukowej nad doktorantami; 9) oświadczenie stwierdzające, że Uniwersytet Szczeciński będzie podstawowym miejscem pracy; 10) zgoda kandydata na przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński danych osobowych związanych z przeprowadzanym naborem. Formularze do pobrania na stronie: http://dso.usz.edu.pl/druki/. Oferty na konkurs wraz z wymaganymi dokumentami należy nadsyłać pocztą na adres: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego ul. Narutowicza 17A 70-240 Szczecin. Zgłoszenia niekompletne, niespełniające warunków formalnych oraz przekazane po terminie nie podlegają rozpatrzeniu. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Konkurs jest pierwszym etapem procedury zatrudniania na stanowisku nauczyciela akademickiego, a jego pozytywne rozstrzygnięcie stanowi podstawę do dalszego postępowania.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików