Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-07-25 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Opolski
Jednostka organizacyjna
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
informatyka
liczba etatów
1
województwo
opolskie
miasto
Opole
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.uni.opole.pl/praca
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-25 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-30 00:00:00
opis
Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Opolskiego w Opolu ogłasza konkurs na stanowisko Asystenta w Instytucie Informatyki Zainteresowane osoby proszone są o składanie w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki następujących dokumentów: 1. podanie o zatrudnienie do JM Rektora Uniwersytetu Opolskiego, 2. życiorys, 3. odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu tytułu magistra informatyki, 4. wykaz publikacji, 5. plan badań naukowych w dyscyplinie informatyka, 6. kwestionariusz osobowy (www.uni.opole.pl/biblioteka/docs/pracownicy/kwestionariusz-dla-ubiegajacego-sie.doc), 7. list referencyjny, 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z postępowaniem konkursowym. 9. oświadczenie w trybie art. 113 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 10. zgoda na wskazanie Uniwersytetu Opolskiego jako podstawowego miejsca pracy w przypadku wygrania konkursu. Preferowane będą osoby, które: 1. posiadają dorobek naukowy lub plan badań naukowych wskazujący na możliwość szybkiego uzyskania awansu naukowego w dyscyplinie informatyka; 2. posiadają udokumentowane doświadczenie praktyczne lub udokumentowane umiejętności w specjalności informatycznej, którą kandydat będzie zajmował się naukowo; 3. są dyspozycyjne. Planowane zatrudnienie od 1 października 2019 r. Warunkiem zatrudnienia jest znajomość języka polskiego w mowie. Uczelnia nie zapewnia mieszkania. Termin składania podań upływa 30 sierpnia 2019 r. Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki, ul. Oleska 48, 45-052 Opole, pok. 111, nr tel.: 77 452 7200
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików