Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-07-30 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Jednostka organizacyjna
Instytut Nauk o Zdrowiu
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
medycyna
liczba etatów
1
województwo
opolskie
miasto
Nysa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
bip.pwsz.nysa.pl
słowa kluczowe
drematologia, medycyna estetyczna, kosmetologia
data publikacji
2019-07-30 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-30 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystępować kandydaci, którzy spełniają warunki określone w: ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1668 ), Statucie PWSZ w Nysie oraz: - ukończyli studia na kierunku lekarskim, - posiadają stopień naukowy doktora nauk medycznych, - posiadają specjalizację w zakresie dermatologii i wenerologii lub są w trakcie jej realizacji, - posiadają dorobek zawodowy w zakresie dermatologii, kosmetologii, - posiadają minimum 5 letnie doświadczenie zawodowe w pracy poza szkolnictwem wyższym, - PWSZ w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o złożenie następujących dokumentów: a) podanie skierowane do JM Rektora PWSZ w Nysie, b) Curriculum Vitae, c) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, d) wykaz publikacji naukowych, e) dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe poza szkolnictwem wyższym, f) oświadczenie, że PWSZ w Nysie będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu. Oferty należy przesyłać na adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa, Dział Spraw Osobowych, pok. 07 z dopiskiem KONKURS lub składać osobiście. Planowany termin zatrudnienia: od dnia 01.10.2019 r. Prosimy o umieszczenie klauzuli: Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ( Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata. Skontaktujemy się z wybranymi osobami. Nadesłanych pocztą ofert nie odsyłamy. Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików