Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-07-23 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Jednostka organizacyjna
Wydział Sztuk Wizulanych
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
sztuki
liczba etatów
1
województwo
łódzkie
miasto
Łódź
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://www.asp.lodz.pl/index.php/pl/o-akademii/praca-w-asp/686-190723-190901-sw-asystent
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-23 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-23 00:00:00
opis
Zgodnie z art. 119 ust. 1 i ust. 3-4 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz Statutem Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi DZIEKAN WYDZIAŁU SZTUK WIZUALNYCH AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH im. WŁADYSŁAWA STRZEMIŃSKIEGO W ŁODZI z siedzibą w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121 OGŁASZA KONKURS na stanowisko asystenta w KATEDRZE FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 2 ustawy z dnia 20.07.2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) oraz posiadać następujące kwalifikacje: 1. Posiadać co najmniej tytułu zawodowego magistra kierunku z dziedziny sztuk plastycznych lub filmowych 2. Dorobek i działalność w obszarze sztuk plastycznych lub filmowych, w szczególności fotografii oraz multimediów 3. Doświadczenie w działalności artystycznej i dydaktycznej w jednostkach szkolnictwa wyższego 4. Znajomość języka polskiego. 5. Znajomość języka obcego angielskiego na poziomie B2+. Wymagane dokumenty: 1. Zgłoszenie udziału w konkursie z motywacją kandydowania na stanowisko 2. Wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 3. Życiorys (CV) z uwzględnieniem pracy artystycznej/naukowej/dydaktycznej 4. Oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji – Załącznik 4 5. Kopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje, w szczególności: dyplom ukończenia studiów wyższych, znajomość języka obcego/obcych 6. Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego 7. Dokumentacja osiągnięć i dorobku artystycznego/naukowego i dydaktycznego 8. Oświadczenie o spełnianiu przez kandydata wymogów wynikających z art. 113 ustawy z dnia 20.07.2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) – Załącznik nr 1 9. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia w ASP w Łodzi jako podstawowym miejscu pracy – Załącznik nr 2. Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Sztuk Wizualnych, Łódź, ul. Franciszkańska 76/78, pok. 30, do dnia 23.08.2019 roku do godz. 14.00. Spotkanie Komisji Konkursowej z kandydatami odbędzie się dnia 03.09.2019 r. od godz. 9.00 w pok. nr 28 w siedzibie Wydziału Sztuk Wizualnych. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej Uczelni (www.asp.lodz.pl) w dniu 05.09.2019 r. o godz. 12.00. Łódź, dnia 23.07.2019 roku.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików