Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-06-13 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Świętokrzyska Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
Jednostka organizacyjna
Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
nauki fizyczne
liczba etatów
1
województwo
świętokrzyskie
miasto
Kielce
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://tu.kielce.pl/konkursy-na-stanowiska/
słowa kluczowe
data publikacji
2019-06-13 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-09-03 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które: • posiadają stopień naukowy doktora z perspektywą uzyskania habilitacji lub doktora habilitowanego w dziedzinie nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka • posiadają doświadczenie dydaktyczne umożliwiające prowadzenie zajęć z przedmiotów: fizyka • posiadają udokumentowany dorobek naukowy (należy wymienić dorobek za ostatnie 4 lata) • wykażą się biegłą znajomością języka polskiego i komunikatywną języka angielskiego. • zamierzają podjąć pracę w Politechnice Świętokrzyskiej, jako podstawowym miejscu pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wymagane dokumenty: • podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej • życiorys z uwzględnieniem dorobku naukowego • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych • odpis dyplomu doktorskiego (ewentualnie również habilitacyjnego) • oświadczenie kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym Oferty należy składać na adres: Politechnika Świętokrzyska Sekretariat Dziekana Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, pok. 6 bud. C. Termin składania zgłoszeń upływa dnia 3.09.2019 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików