Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-07-15 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Świętokrzyska
Jednostka organizacyjna
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki techniczne
liczba etatów
1
województwo
świętokrzyskie
miasto
Kielce
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://tu.kielce.pl/
słowa kluczowe
automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria mechaniczna
data publikacji
2019-07-15 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-09-03 00:00:00
opis
kandydat powinien posiadać predyspozycje i zamiłowanie do pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej w obszarze automatyki i robotyki oraz mieć wiedzę związaną z tą specjalnością. Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające: -dyplom mgr inż. na kierunku związanym ze specjalnością automatyka i robotyka oraz otwarty przewód doktorski w dyscyplinach automatyka i robotyka lub budowa i eksploatacja maszyn, -znajomość zagadnień ze specjalności automatyka i robotyka, w tym teorii regulacji, robotyki, systemów wizyjnych, sterowników PLC, -umiejętność programowania w językach: C, C++, Matlab, języki programowania sterowników PLC, -umiejętności obsługi programów wykorzystywanych w dydaktyce na kierunku automatyka i robotyka: Robot-Studio, SolidWorks, Lab-View, Matlab-Simulink, -zamiłowanie do pracy dydaktycznej, -udokumentowana znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2), biegła znajomość języka polskiego. Wymagane dokumenty: -podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, -życiorys (CV), kwestionariusz osobowy -odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz zaświadczenie o otwartym przewodzie doktorskim, -informacja o doświadczeniu dydaktycznym i dorobku naukowym wraz z wykazem publikacji; -oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Oferty należy kierować na adres: Politechnika Świętokrzyska Dziekanat Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7, 25-314 Kielce Termin składania zgłoszeń upływa dnia 03.09.2019 Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu trzech miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia. Kandydaci, których oferty nie zostaną przyjęte, otrzymają zwrot dokumentów.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików