Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2020-03-16 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Świętokrzyska
Jednostka organizacyjna
Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki techniczne
liczba etatów
1
województwo
świętokrzyskie
miasto
Kielce
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.tu.kielce.pl/informacje-ogolne/konkursy-na-stanowiska/
słowa kluczowe
tribologia, materiały eksploatacyjne, fizyka techniczna, chemia techniczna, tworzywa sztuczne i materiały kompozytowe, wytrzymałość materiałów, mikroskopia optyczna i elektronowa, badania mechaniczne i tribologiczne
data publikacji
2020-03-16 00:00:00
data wygaśnięcia
2020-04-16 00:00:00
opis
Kandydat powinien: -posiadać dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, -posiadać otwarty przewód doktorski w dyscyplinie Inżynieria Mechaniczna, -wykazywać predyspozycje do pracy naukowej, w tym potwierdzone aktywnością naukowo-badawczą lub organizatorską w trakcie studiów, -posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu fizyki i chemii technicznej, materiałów eksploatacyjnych, tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych, wytrzymałości materiałów, mikro/nanotechniki, -posiadać wiedzę z zakresu zużycia tribologicznego węzłów tarcia z elementami pokrytymi cienkimi twardymi powłokami, smarowanych ekologicznymi olejami naturalnymi i syntetycznymi, oceny wpływu konwencjonalnych i ekologicznych środków smarowych na właściwości przeciwzatarciowe, -posiadać publikacje naukowe z zakresu inżynierii mechanicznej znajdujące się w bazie WoS i Scopus, -charakteryzować się samodyscypliną, kreatywnością i samodzielnością w pracy. -posiadać znajomość języka angielskiego (minimum poziom B2), biegła znajomość języka polskiego. Wymagane dokumenty: -podanie o zatrudnienie skierowane do JM Rektora Politechniki Świętokrzyskiej, -życiorys (CV), -kwestionariusz osobowy, -odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych z tytułem magistra inżyniera, -zaświadczenie potwierdzające wszczęcie przewodu doktorskiego, -informacje o aktywności naukowo-badawczej, -oświadczenie Kandydata, że Politechnika Świętokrzyska będzie Jego podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików