Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2018-11-21 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
Technologia chemiczna
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
technologia szkła, szkła na bazie tlenków metali ciężkich, szkła tellurowe, spektroskopia jonów pierwiastków ziem rzadkich
data publikacji
2018-11-21 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-01-17 00:00:00
opis
Wymagania na stanowisko Asystenta: 1. stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna lub inżynieria chemiczna, 2. ukończone studia magisterskie na kierunku Technologia chemiczna lub Chemia, 3. dorobek naukowy w zakresie otrzymywania oraz charakterystyki szkieł tellurowych dla optoelektroniki poparty publikacjami, 4. doświadczenie w badaniach szkieł syntezowanych na bazie tlenków metali ciężkich domieszkowanych jonami pierwiastków ziem rzadkich poparte publikacjami, 5. umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych, 6. aktywny udział w konferencjach naukowych i szkoleniach przemysłowych, 7. odbyty staż badawczo-naukowy krajowy lub zagraniczny, co najmniej 6 miesięcy, 8. odbyty staż przemysłowy krajowy lub zagraniczny, co najmniej 1 miesiąc, 9. udział w projektach badawczo-rozwojowych, 10. udział w projektach edukacyjnych i dydaktycznych, 11. znajomość języka angielskiego na poziomie B-2, 12. wzorowa postawa etyczna. Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, 3. autoreferat o działalności naukowej i dydaktycznej wraz z opinią przełożonego, 4. wykaz publikacji, 5. zaświadczenie o znajomości języków obcych. Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (pawilon B-6, pok.6)
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików