Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-11-21 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
NEUROBIOCHEMIA
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
neurobiochemia, biochemia, proteomika, metabolizm, chemia organiczna, plazmowe źródła jonów, synteza peptydów, nanochromatografia
data publikacji
2018-11-21 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-01-17 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): ........................................................................... Wymagania:  stopień naukowy doktora nauk chemicznych  znaczący dorobek naukowy, obejmujący liczące się prace publikowane i cytowane w literaturze światowej (minimum 15) oraz aktywne uczestnictwo w życiu naukowym,  doświadczenie w zakresie biologicznej spektrometrii mas, z uwzględnieniem technik jonizacji ESI, MALDI, FAPA/DBDI, DESI, nanochromatografii, proteomiki, hodowli komórkowych, syntezy peptydów, enzymologii i badania metabolizmu komórkowego  umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie neurobiologii, analityki, chemii organicznej, biochemii, podstaw biologii  staż krajowy lub zagraniczny, nie krótszy niż 1 miesiąc po uzyskaniu stopnia doktora,  znajomość języka angielskiego na poziomie B-2,  aktywny udział w konferencjach i sympozjach międzynarodowych,  ukończone szkolenie pedagogiczne,  przestrzeganie ogólnie przyjętych norm etycznych. Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2. dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora, 3. autoreferat o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej wraz z opinią przełożonego, 4. certyfikat znajomości języka angielskiego, 5. dokument potwierdzający ukończenie szkolenia pedagogicznego. Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (pawilon B-8, pok. 0.24)
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików