Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2018-12-20 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Humanistyczny
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Informatyka społeczna
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
informatyka społeczna, wirtualna rzeczywistość, uczenie maszy-nowe, informatyka afektywna
data publikacji
2018-12-20 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-01-14 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Dziekan Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Katedrze Socjologii Gospo-darki i Komunikacji Społecznej. Wymagania stawiane kandydatom: 1. stopień naukowy doktora nauk technicznych/ nauk inżynieryjno – technicznych 2. udokumentowana aktywność naukowa oraz dorobek w zakresie badań nad informatyką społeczną (rzeczywistość wirtualna, informatyka afektywna, analiza głosu i mowy, ucze-nie maszynowe) opublikowany w czasopismach naukowych 3. udział w projektach naukowo-badawczych 4. udokumentowane osiągnięcia organizacyjne (w tym w zakresie organizacji konferencji na-ukowych) Załącznik nr 1 do Pisma Okólnego Nr 5/2011 Rektora AGH z dnia 25 października 2011 r. 5. doświadczenie w dydaktyce akademickiej przedmiotu informatyka społeczna (minimum 1 rok) w zakresie projektowania UX, projektowania interfejsów użytkownika, projektowanie interfejsów multimodalnych, prezentacji danych i multimediów. 6. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2. odpis dyplomu o nadaniu stopnia naukowego doktora 3. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym z uwzględnieniem zamieszczonych powyżej wymogów (osiągnięcia naukowe, badawcze, organizacyjne), 4. deklaracja, że Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie będzie podstawowym miejscem pracy Kandydata w rozumieniu Ustawy z dnia 27 czerwca 2005 roku, Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, wraz z późniejszymi zmianami), 5. przygotowane przez Kandydata plany badawczo naukowe (na okres najbliższych 3-5. lat) dotyczące potencjalnej tematyki badawczej podjętej w KSOiAS uzupełniającej założenia programowe Katedry (dostępne na stronie Katedry dostępnej na wh.agh.edu.pl), od 1-3 str. Tekstu. Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Humanistycznego AGH: 30-071 Kraków, ul. Gramatyka 8a, paw. D-13, pok.6
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików