Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-01-17 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Inżynieria Materiałowa
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
instrumentalna analiza chemiczna, wytwarzanie nanoproszków i spieków ceramicznych, materiały dla elektrochemicznych sensorów gazowych, materiały ferroelektryczne, metody badania właściwości elektrochemicznych materiałów
data publikacji
2019-01-17 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-14 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Wymagania na stanowisko adiunkta:  stopień naukowy doktora nauk chemicznych,  ukończone studia na kierunku fizyka,  znaczący dorobek naukowy obejmujący liczące się prace publikowane i cytowane w literaturze światowej oraz aktywne uczestnictwo w życiu naukowym,  doświadczenie z zakresu wytwarzania i charakterystyki spieków ceramicznych i nanoproszków,  umiejętność posługiwania się nowoczesną skomputeryzowaną aparaturą pomiarową i znajomość metod interpretacji wyników pomiarowych w szczególności dotyczącej badań właściwości elektrochemicznych materiałów,  doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dziedzinie elektrochemicznych sensorów gazowych,  doświadczenie w zakresie prowadzenia badań w dziedzinie przewodników superjonowych i materiałów ferroelektrycznych,  sprawne posługiwanie się wieloma technikami z zakresu analizy instrumentalnej,  umiejętność samodzielnego prowadzenia zajęć dydaktycznych,  staż krajowy lub zagraniczny, nie krótszy niż 1 miesiąc,  znajomość języka angielskiego na poziomie B-2,  aktywny udział w konferencjach i sympozjach,  ukończone szkolenie pedagogiczne,  przestrzeganie ogólnie przyjętych norm etycznych. Dokumenty (podanie, życiorys, kwestionariusz osobowy, dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora, autoreferat o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej wraz z opinią przełożonego, wykaz publikacji, certyfikat znajomości języka angielskiego (min. na poziomie B2), dokument potwierdzający ukończenie szkolenia pedagogicznego proszę dostarczyć do biura Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie , 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30, budynek B-8, pokój 024.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików