Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-01-17 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
chemia
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
, własności strukturalne i transportowe półprzewodników, chemia ciała stałego
data publikacji
2019-01-17 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-14 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Od Kandydata oczekuje się posiadania stopnia naukowego doktora w zakresie nauk chemicznych i spełnienia następujących wymagań: • stopień doktora nauk chemicznych z dyscypliny chemia; • dorobek naukowy obejmujący publikacje w czasopismach o zasięgu międzynarodowym; • aktywny udział w życiu naukowym, wyrażający się prezentacją wyników badań na konferencjach naukowych, kierownictwem i uczestnictwem w projektach badawczych; • doświadczenie w zakresie metod fizykochemii ciała stałego oraz badań właściwości transportowych i strukturalnych materiałów półprzewodnikowych • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym; • biegłe posługiwanie się językiem polskim; • znajomość języka angielskiego na poziomie B2; • ukończone szkolenie pedagogiczne; • przestrzeganie ogólnie przyjętych norm etycznych. Przystępując do konkursu należy dostarczyć: 1. podanie, CV, kwestionariusz osobowy, 2. dokument potwierdzający nadanie stopnia naukowego doktora, 3. autoreferat o działalności naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej wraz z opinią przełożonego, 4. wykaz publikacji, 5. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego, 6. dokument potwierdzający ukończenie szkolenia pedagogicznego. Dokumenty należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (pawilon B-8, pok. 0.24)
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików