Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-01-17 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Odlewnictwa
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Metalurgia
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
inżynieria materiałowa
data publikacji
2019-01-17 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-02-14 00:00:00
opis
OPIS (tematyka, oczekiwania, uwagi): Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w Ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.). Warunki pracy i płacy według obowiązującej Ustawy. Wymagania:  stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie Metalurgia,  sprecyzowany kierunek zainteresowań naukowych odpowiadający zapotrzebowaniu w jednostce naukowo-dydaktycznej,  umiejętność prowadzenia badań naukowych w obszarze inżynierii materiałowej, szczególnie z zastosowaniem w branży odlewniczej,  wiedza w zakresie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w odlewnictwie oraz umiejętność badania i optymalizacji parametrów maszyn odlewniczych,  co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu: maszyn i urządzeń odlewniczych,  doświadczenie w prowadzeniu wykładów z zakresu procesów regeneracji zużytych mas formierskich oraz ćwiczeń z zapisu konstrukcji i grafiki inżynierskiej, Załącznik nr 1 do Pisma Okólnego Nr 5/2011 Rektora AGH z dnia 25 października 2011 r.  znajomość oprogramowania inżynierskiego CAD (AutoCAD, SolidWorks),  umiejętność i doświadczenie w budowie stanowisk doświadczalnych oraz ich modernizacji,  umiejętność programowania sterowników PLC,  udokumentowane doświadczenie naukowe (publikacje) w zakresie zagadnień odlewniczych,  znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2,  udokumentowany staż naukowy, co najmniej 1 miesiąc,  aktywny udział w konferencjach lub sympozjach,  ukończone Studium Doskonalenia Dydaktycznego,  udokumentowanie ukończenia kursu e-learningowego,  wzorowa postawa etyczna (zgodna z www.agh.edu.pl – Dokumenty – „Kodeks Etyczny AGH”). Uwagi: Zainteresowani kandydaci powinni złożyć w Biurze Dziekana Wydziału Odlewnictwa (Kraków, ul. Reymonta 23, pok. 124) następujące dokumenty:  podanie,  życiorys,  kwestionariusz osobowy,  klauzulę informacyjną oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych  dokument potwierdzający nadanie stopnia doktora nauk technicznych,  informację o dorobku naukowym i dydaktycznym,  pozytywną opinię o dotychczasowej pracy na uczelni,  dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2  kopie dyplomów, certyfikatów oraz innych świadectw potwierdzających posiadane kwalifikacje.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików