Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-07-03 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Jednostka organizacyjna
Akademickie Centrum Kształcenia Optometrystów
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Nauki fizyczne
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Warszawa
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
www.fuw.edu.pl
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-03 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-20 00:00:00
opis
Od kandydata(ki) oczekuje się prowadzenia badań naukowych, związanych tematycznie z kierunkami badań realizowanymi w Akademickim Centrum Kształcenia Optometrystów (ACKO) na Wydziale Fizyki Uniwer-sytetu Warszawskiego, w zakresie szeroko rozumianej optyki okularowej i optometrii. Zatrudniony(a) kandydat(ka) będzie prowadzić zajęcia dydaktyczne na Wydziale Fizyki UW, związane ze stanowiskiem adiunkta – pensum w wysokości 210 godzin dydaktycznych rocznie. Od kandydata(ki) ocze-kujemy zaangażowania w prowadzenie zajęć dydaktycznych, obejmującego także stałą troskę o podnoszenie poziomu zajęć i dbałość o powiązanie dydaktyki z najnowszymi wynikami badań naukowych. Oczekujemy doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie optyki okularowej, optometrii lub kontakto-logii. Kandydat(ka) wyłoniony(a) w konkursie zostanie zatrudniony(a) w pełnym wymiarze etatu na czas określo-ny do 33 miesięcy, z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018 r. poz. 1668 z późn. zm.).
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików