Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

Lektor 2019-07-16 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Jednostka organizacyjna
Wydział Pedagogiczny
stanowisko
Lektor
dziedzina nauki
Nauki Społeczne
liczba etatów
1
województwo
małopolskie
miasto
Kraków
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
słowa kluczowe
lektor języka migowego, pedagogika specjalna
data publikacji
2019-07-16 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-16 00:00:00
opis
Warunki przystąpienia do konkursu: 1) tytuł zawodowy magistra w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie pedagogika, 2) udokumentowane doświadczenie w nauczaniu osób niepełnosprawnych, 3) udokumentowane doświadczenie w pracy dydaktycznej na poziomie szkoły wyższej, 4) udokumentowane doświadczenie w pracy w szkole podstawowej lub średniej, 5) wymagane potwierdzone kompetencje do nauczania języka migowego, 6) znajomość języka obcego, 7) ukończone studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki. W przypadku zatrudnienia od pracownika oczekiwane będzie: 1) realizacja zadań i obowiązków powierzonych przez przełożonych, związanych z działalnością dydaktyczną i organizacyjną jednostki, 2) aktywne uczestnictwo w życiu organizacyjnym środowiska akademickiego, 3) realizacja zadań i wykonywanie obowiązków powierzonych przez przełożonych.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików