Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

profesor nadzwyczajny 2019-08-12 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie
Jednostka organizacyjna
Wydział Nauk o Zdrowiu
stanowisko
profesor nadzwyczajny
dziedzina nauki
nauki medyczne i nauki o zdrowiu
liczba etatów
1
województwo
warmińsko-mazurskie
miasto
Olsztyn
przedział wynagrodzenia
5321-6300 zł brutto
Link do strony www
http://www.uwm.edu.pl/pracawnauce/konkurs-na-stanowisko-profesora-nadzwyczajnego-katedrze-medycyny-laboratoryjnej
słowa kluczowe
data publikacji
2019-08-12 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-09-09 00:00:00
opis
Kandydat ubiegający się o stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Medycyny Laboratoryjnej powinien posiadać tytuł naukowy profesora nauk medycznych lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych lub nauk o zdrowiu. Od kandydata wymagane jest posiadanie specjalizacji z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami, udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu diagnostyki laboratoryjnej, odbyte staże, stypendia i szkolenia zagraniczne, doświadczenie w kierowaniu polskimi i/lub zagranicznymi projektami badawczymi oraz biegła znajomość języka angielskiego i umiejętność pracy w zespole. Wykaz wymaganych dokumentów: 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr), 2. życiorys, 3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”), 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu naukowego profesora i/lub stopnia doktora habilitowanego, 5. odpis dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora, 6. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych, 7. kopia dyplomu uzyskanej specjalizacji, 8. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej oraz wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową, 9. informacja dotycząca awansu na stanowiska profesorskie oraz informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (BIP UWM - „baza dokumentów”), 10. oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (BIP UWM - „baza dokumentów”), 11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku profesora nadzwyczajnego (BIP UWM - „baza dokumentów”), 12. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 z późn. zm. ), 13. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików