Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

asystent 2019-07-19 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
Politechnika Białostocka, Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Jednostka organizacyjna
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
stanowisko
asystent
dziedzina nauki
nauki leśne; leśnictwo
liczba etatów
1
województwo
podlaskie
miasto
Hajnówka
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
http://www.bip.pb.edu.pl/index.php?event=informacja&id=16101
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-19 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-27 00:00:00
opis
DZIEKAN ZAMIEJSCOWEGO WYDZIAŁU LEŚNEGO POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W HAJNÓWCE OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO ASYSTENTA W POLITECHNICE BIAŁOSTOCKIEJ W ZAMIEJSCOWYM WYDZIALE LEŚNYM W HAJNÓWCE Z DZIEDZINY NAUKI LEŚNE Numer sprawy: ZWL-950.111.07.02.2019 Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r poz. 1669) posiadające co najmniej tytuł magistra inżyniera leśnictwa. Wymagania dodatkowe: 1. znajomość j. polskiego: biegła w mowie i w piśmie w przypadku cudzoziemców. Kandydaci przystępujący do konkursu powinni złożyć następujące dokumenty: 1. podanie skierowane do JM Rektora Politechniki Białostockiej o zatrudnienie na stanowisku asystenta w Politechnice Białostockiej; 2. kwestionariusz osobowy oraz oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych (wzór do pobrania na stronie www.pb.edu.pl); 3. odpis dyplomu akademickiego magistra inżyniera; 4. autoreferat i wykaz osiągnięć prezentujący dorobek naukowy, zawodowy, dydaktyczny oraz organizacyjny; 5. dokument potwierdzający znajomość języka obcego; 6. informacje o spełnieniu warunków wymienionych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (wzór do pobrania na stronie www.pb.edu.pl); 7. inne dokumenty, materiały lub informacje mogące mieć znaczenie w konkursie. Przystępujący do konkursu z chwilą zatrudnienia na stanowisku asystenta w Politechnice Białostockiej zobowiązuje się do: 1. zamieszczania afiliacji Politechniki Białostockiej na swoich publikacjach; 2. złożenia oświadczenia, że Politechnika Białostocka będzie podstawowym miejscem pracy kandydata; 3. składania oświadczeń, że kandydat wyraża zgodę na wliczenie do minimum kadrowego niezbędnego do prowadzenia kierunku studiów w Zamiejscowym Wydziale Leśnym w Hajnówce.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików