Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-07-26 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
UAM Poznań
Jednostka organizacyjna
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
Dyplom doktora w: (Na podstawie klasvfikacii obowiązuiące w latach 2011 — 2018) obszarze wiedzy nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie: geografia, lub obszarze wiedzy nauk społecznych, dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie: ekonomia, lub obszarze wiedzy nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie: architektura i urbanistyka.(Na podstawie klasyfikacii obowiązuiace od 2018 roku) dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie: geografia społeczno-ekonomiczna i go
liczba etatów
1
województwo
wielkopolskie
miasto
Poznań
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.amu.edu.pl/konkursy/konkurs_72_geo_adiunkt_1_2019
słowa kluczowe
data publikacji
2019-07-26 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-21 00:00:00
opis
Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 z późn. zmianami) art. 119 Ustawy i załączniku nr 2 do Statutu UAM oraz odpowiadający następującym kryteriom kwalifikacyjnym: 1. Dyplom doktora w: (Na podstawie klasvfikacii obowiązuiące w latach 2011 — 2018) obszarze wiedzy nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk o Ziemi, dyscyplinie: geografia, lub obszarze wiedzy nauk społecznych, dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie: ekonomia, lub obszarze wiedzy nauk technicznych, dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie: architektura i urbanistyka. Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych. (Na podstawie klasyfikacii obowiązuiace od 2018 roku) dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie: geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, lub dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie: ekonomia i finanse, lub dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, dyscyplinie: architektura i urbanistyka. Na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku wprowadzono podział dwustopniowy na dziedziny i dyscypliny. Rozporządzanie weszło w życie 1 października 2018 roku. 2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkole wyższej z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej lub gospodarki przestrzennej. 3. Znajomość technik komputerowych wykorzystywanych w geografii społecznoekonomicznej lub gospodarce przestrzennej. 4. Dorobek publikacyjny o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, w tym przedstawienie 3 wybranych opublikowanych prac naukowych. 5. Bardzo dobra znajomość języka polskiego. 6. Znajomość języka angielskiego lub innego języka kongresowego (w mowie i piśmie). 7. Doświadczenie w przygotowaniu i realizacji projektów naukowych finansowanych ze źródeł zewnętrznych 8. Plan badawczy na kolejne 3 lata. 9. Doświadczenie w prezentowaniu wyników badań na konferencjach krajowych i międzynarodowych. 10. Deklaracja, że Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie podstawowym miejscem pracy.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików