Uwaga: funkcjonalność "szukaj w wybranym województwie" jest niedostępna z klawiatury. Prosimy przejść do "wyszukaj według kryteriów".

Wybierz województwo:

mapa województw
zachodniopomorskie pomorskie warmińsko-mazurskie podlaskie lubuskie wielkopolskie kujawsko-pomorskie mazowieckie lubelskie dolnośląskie opolskie łódzkie śląskie świętokrzyskie małopolskie podkarpackie

Podaj przynajmniej jedno kryterium.

Uwaga! Wyszukiwarka przeszukuje bazę ogłoszeń w następujący sposób: dla hasła np. informatyka (wpisanego w pole np. dziedzina nauki) wyszukiwane są jedynie wpisy, których dziedzina zaczyna się od słowa informatyka, natomiast znak % zastępuje w haśle dowolny ciąg znaków, dzięki czemu na hasło %informatyka wyszukiwane są również wpisy z dziedziny nauki techniczne, informatyka.

Dodaj ogłoszenie

Możesz dodać własne ogłoszenie o stanowiskach pracy na uczelni.

Zarejestruj się

adiunkt 2019-07-26 00:00:00

rodzaj_instytucji
uczelnia
nazwa_instytucji
UAM Poznań
Jednostka organizacyjna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Instytut Geoekologii i Geoinformacji
stanowisko
adiunkt
dziedzina nauki
DYSCYPLINA NAUKOWA: Nauki o ziemi i środowisku
liczba etatów
1
województwo
wielkopolskie
miasto
Poznań
przedział wynagrodzenia
Link do strony www
https://bip.amu.edu.pl/konkursy/konkurs_74_geo_adiunkt_1_2019
słowa kluczowe
geodezja i kartografia, informatyka
data publikacji
2019-07-26 00:00:00
data wygaśnięcia
2019-08-21 00:00:00
opis
Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ogłasza konkurs otwarty na stanowisko adiunkta w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji, w Zakładzie Geomorfologii. Poszukiwana jest osoba do zespołu badawczego zajmującego się badaniem współczesnych i plejstoceńskich przemian środowiska przyrodniczego. Kandydat powinien posiadać umiejętności w zakresie programowania i modelowania procesów przyrodniczych. Ponadto Kandydat będzie prowadził zajęcia dydaktyczne z zakresu geodezji, informatyki i programowania oraz geoinformacji w związku z powyższym powinien posiadać stosowne umiejętności Wymagania, które powinien spełniać kandydat: 1. Stopień naukowy doktora z geodezji i kartografii. 2. UAM powinien być podstawowym miejscem pracy kandydata. 3. Udokumentowany dorobek naukowy w czasopismach z listy Journal Citation Reports. 4. Bardzo dobra znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym kontakt ze studentami i prowadzenie zajęć w języku polskim. 5. Bardzo dobra znajomością języka angielskiego w mowie i piśmie, potwierdzona certyfikatem (na poziomie co najmniej C1). 6. Minimum 4 letnie doświadczenie dydaktyczne w pracy ze studentami. 7. Umiejętność programowania (w jednym z języków: Java, C, Python) podparta co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku programisty. Mile widziane doświadczenie zawodowe w tworzeniu systemów informacji geograficznej. 8. Umiejętność wykorzystania środowisk programistycznych do przetwarzania dużych ilości danych w celach realizacji badań naukowych.
załączniki
kod qr

Możesz pobrać to ogłoszenie na swój telefon, korzystając z powyższego kodu QR.


Informacja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania wyników konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich


Instrukcja dla pracowników uczelni dotycząca publikowania ogłoszeń w bazie


UWAGA – aby móc przeglądać ogłoszenia w bazie nie trzeba się logować.

Możliwość publikowania ogłoszeń w bazie mają TYLKO uczelnie. Ogłoszenia o konkursach na stanowiska w instytutach badawczych są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej MNiSW, tam też można znaleźć wzory formularzy zgłoszeniowych dla instytutów oraz instrukcję ich wypełniania i wysyłania.

W przypadku problemów z publikacją ogłoszeń (np. przyczyn ich odrzucenia) prosimy o kontakt - 22 50 17 165.


UWAGA - załączniki dodawane do ogłoszeń publikowanych w bazie muszą spełniać wymagania WCAG 2.0. Co oznacza, że NIE MOGĄ TO BYĆ SKANY.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

pobierz darmowe oprogramowanie
do przeglądania plików